Niveau 1 Tagalog Antas1

Photo AnnBonjour, je suis Ann Francisco, votre monitrice. Je suis étudiante au centre Pauline­-Julien au niveau cinq. J’ai créé 6 capsules pour vous expliquer quelques notions de grammaire française. Dans ces capsules, vous recevrez des explications, je vous donnerai des exemples en français et en tagalog et je ferai des comparaisons entre les deux langues pour vous aider à mieux comprendre.

Magandang araw sa inyo, ang pangalan ko ay Ann Francisco, ang inyong tagapagturo. Ako ay isang estudyante sa Centre Pauline­-Julien sa ika limang antas. Mayroon akong ginawa na anim na iba’t ibang kapsula tungkot sa ilang konseptong gramatika sa wikang Pranses. Nakasaad sa kapsulang ito, ang mga ilang paliwanag at mga halimbawa sa salitang pranses at sa salitang tagalog. Gumawa din ako ng paghahambing sa pagitan ng dalawang wika na ito para maunawaan ninyo ng mabuti ang wikang pranses.

Fiche no 1 Ang pagbanghay ng mga pandiwang AVOIR at ÊTRE sa kasalukuyan
Conjugaison des verbes AVOIR et ÊTRE au présent

Fiche no 2 Ang paggamit ng pandiwang AVOIR at ng pandiwang ÊTRE
Utilisation du verbe AVOIR et du verbe ÊTRE

Fiche no 3 Ang hindi pagsang-ayon ng mga pandiwa sa kasalukuyan
Négation des verbes au présent

Fiche no 4 Determinant na tinutukoy, walang taning at pamahagi
Déterminants définis, indéfinis et partitifs

Fiche no 5 Determinant na pag­-aari
Déterminants possessifs

Fiche no 6 Ang istraktura ng pangungusap
Structure de la phrase

 

Ce contenu a été publié dans Tagalog. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.