Fatou Yo

Fatou Yo

A ) Fa tou yo

Si dia dia la no Xylophone soprano[la la sol]

Fa tou faye faye fatou

Fatou klema oun di o

Fatou yo si dia dia la no [la la sol]   ( 2 fois)

  1. Boutou mbele, Boutou mbele, Boutou mbele

[ré-sol] (3 fois)

O mami sera , O mami casse , Boutou mbele (2 fois)